Představení společnosti a personální obsazení

Společnost M.B.A. Consulting s.r.o. byla založena v březnu roku 1996 třemi společníky v čele s Ing. Lubošem Žovincem, s hlavním zaměřením na ekonomické poradenství v oblasti pohledávek, mimosoudní inkaso, soudní inkaso a internetový obchod s pohledávkami. Současně spolupracujeme s našimi klienty na zlepšení jejich vnitřních kreditních systémů.

Manažerské obsazení společnosti

Use our tools to explore your ideas and make your vision come true. Then share your work easily.

Jednatelé společnosti

Společnost M.B.A. Consulting s.r.o. byla založena v březnu roku 1996 třemi společníky v čele s Ing. Lubošem Žovincem, s hlavním zaměřením na ekonomické poradenství v oblasti pohledávek, mimosoudní inkaso, soudní inkaso a internetový obchod s pohledávkami. Současně spolupracujeme s našimi klienty na zlepšení jejich vnitřních kreditních systémů.

Počet stávajících odborných pracovníků: 2001 2002 2003
Počet operátorů spotřebních pohledávek: x 2001 2002 2003
Počet operátorů komerčních pohledávek: x 2001 2002 2003
Počet inspektorů: x 2001 2002 2003
Počet obchodních zástupců: x 2001 2002 2003
Počet IT pracovníků: x 2001 2002 2003
Počet účetních: x 2001 2002 2003

Proces vymáhání

Proces vymáhání Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a vynikající znalosti problému vymáhání pohledávek v oblasti fyzických i právnických osob garantujeme naši schopnost zvládnout vymáhání těchto pohledávek na celém území Čech resp. i na Slovensku, při dodržení vnitřních firemních etických norem a směrnic společnosti , zákona o Ochraně osobních údajů , dodržování etického chování k dlužníkům a vysoké úspěšnosti inkasní procedury. Kromě klasického administrativního inkasa, které je složené z mixu speciálních upomínkových dopisů a telefonického kontaktu s jednotlivými dlužníky využíváme i síť regionálních inspektorů, kteří zajišťují osobní návštěvy dlužníků přímo v zaměstnání resp. v domácnosti. Současně nabízíme možnost sledování jednotlivých pohledávek na internetu (od ledna 2003), zpracování analýz inkasa a určování směrů rozvoje i společného trvalého zkvalitňování spolupráce..

Naše společnost je schopna v současné době zpracovat měsíčně řádově tisíce spotřebních pohledávek.


Procenta úspěšnosti u jednotlivých typů pohledávek:

  • komerční pohledávky 18-55%
  • spotřební pohledávky nad 3000,- Kč 20-30%
  • spotřební pohledávky do 3000,- Kč 30-60%

Úspěšnost závisí na mnoha činitelích, z nichž nejdůležitější jsou stáří pohledávky, výše pohledávky, aktualizace dat u klienta, obor klienta, právní ošetření pohledávky, rychlost komunikace mezi klientem a inkasní agenturou apod.

Z těchto důvodů nelze předem jednoznačně určit procentuální úspěšnost u konkrétních pohledávek.

Zakázky

Naše společnost se od roku 1996 zabývá vymáháním pohledávek vlastních (odkup pohledávek s nebo bez zpětné cese) a pohledávek jednotlivých klientů na mandátní smlouvu.

K projektům obdobného rozsahu můžeme zařadit pohledávky uskupení ČKD Praha Holding, a.s. a jeho jednotlivých dceřinných závodů z letech 1996-98, kdy naše společnost vymáhala stovky pohledávek v ČR i Slovensku.

V letech 1999-2000 jsme spolupracovali na vypracování nového vnitřního kreditního systému a jeho realizace včetně procesu vymáhání ve strojírenském závodě Unex, a.s. Uničov.

Pohledávky za fyzickými osobami v ČR i SR společnosti Reader’s Digest Výběr spol. s r.o., kdy mandátní smlouva byla podepsána v měsíci září 2001. První předání se uskutečnilo 3.10.2001, šlo o cca 2500 ks pohledávek v celkové výši 4,5 mil. Kč. Následně pravidelně měsíčně přebíráme 1500-2000 ks pohledávek.

Vymáhání pohledávek

V srpnu 2001 jsme byli vybráni společností GE Capital Bank, a.s.
a GE Capital Multiservis, a.s. jako inkasní agentura. Termín podepsání mandátních smluv 3.12.2001 resp.15.11.2001 s následným měsíčním předáváním. Počet předávaných pohledávek v prvních souborech – banka 100 – 500 kusů měsíčně, 4 mil. – 10 mil. Kč měsíčně, Multiservis 500 ks pohledávek, 10 mil. Kč, měsíčně. Kosmetika Fleur de Sante cca 500 ks měsíčně.

Našimi klienty je 75 společností, s celkovým měsíčním obratem pohledávek 500 – 2500 ks, s předaným kapitálem měsíčně nad 170 mil. Kč.

Naši klienti

Způsob předávání pohledávek

Veškerá komunikace mezi klientem a naší společností probíhá optimálně na bázi
e-mailových zpráv resp. disketami. Soubory mohou být zakódovány. Předpokládané předávání případů: 1x měsíčně.
Předpokládané předávání spárovaných plateb: 1x měsíčně resp. 1x týdně.