Vítáme Vás na stránkach M.B.A. Consulting s.r.o.

Jsme inkasní agentura, která působí na českém trhu již od roku 1996.

Tato společnost je zaměřena na ekonomické poradenství v oblasti pohledávek, mimosoudní inkaso, soudní inkaso a internetový obchod s pohledávkami.

Profil společnosti

Společnost M.B.A. Consulting s.r.o. byla založena v březnu roku 1996 třemi společníky v čele s Ing. Lubošem Žovincem, s hlavním zaměřením na ekonomické poradenství v oblasti pohledávek, mimosoudní inkaso, soudní inkaso a internetový obchod s pohledávkami. Současně spolupracujeme s našimi klienty na zlepšení jejich vnitřních kreditních systémů.

Nabízíme řešení vašich problémů s pohledávkami tady a teď. Víme, jak to udělat rychle, s absolutní garancí nejlepší efektivity, za dodržování místních zákonů a bez stížnosti od dlužníků.

Náš cíl

Našim cílem je zlepšit našim klientům cash flow a vrátit jim jejich finanční prostředky za nejkratší možnou dobu s co největším efektem.

Proces vymáhání

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a vynikající znalosti problému vymáhání pohledávek v oblasti fyzických i právnických osob garantujeme naši schopnost zvládnout vymáhání těchto pohledávek na celém území Čech resp. i na Slovensku, při dodržení vnitřních firemních etických norem a směrnic společnosti , zákona o Ochraně osobních údajů , dodržování etického chování k dlužníkům a vysoké úspěšnosti inkasní procedury. Kromě klasického administrativního inkasa, které je složené z mixu speciálních upomínkových dopisů a telefonického kontaktu s jednotlivými dlužníky využíváme i síť regionálních inspektorů, kteří zajišťují osobní návštěvy dlužníků přímo v zaměstnání resp. v domácnosti. Současně nabízíme možnost sledování jednotlivých pohledávek na internetu (od ledna 2003), zpracování analýz inkasa a určování směrů rozvoje i společného trvalého zkvalitňování spolupráce.

Veškerá komunikace mezi klientem a naší společností probíhá elektronicky se zabezpečením. Standardní reporty s informací o stavu a průběhu pohledávek jsou samozřejmostí. Možnost nastavení dle požadavku klienta.

Procenta úspěšnosti u jednotlivých typů pohledávek:

  • komerční pohledávky 18-55%
  • spotřební pohledávky nad 3000,- Kč 20-30%
  • spotřební pohledávky do 3000,- Kč 30-60%

Úspěšnost závisí na mnoha činitelích, z nichž nejdůležitější jsou stáří pohledávky, výše pohledávky, aktualizace dat u klienta, obor klienta, právní ošetření pohledávky, rychlost komunikace mezi klientem a inkasní agenturou apod.

Naši klienti